Innovatieve glasvezelaanleg met snijmachine

Tiel, november 2021 – Rivierenland is een grote regio waar veel uitdagingen zijn bij de aanleg van glasvezel met dijkzones en watergangen. In opdracht van Digitale Stad en UBRivierenland is aannemersbedrijf Selecta Infratechniek verantwoordelijk voor aanleg van glasvezel in deze regio. Om volgens de richtlijnen glasvezel aan te leggen, is er onder andere een nauwe afstemming met het Waterschap Rivierenland. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe techniek om watergangen te doorkruisen.

Snijmachine Selecta

Snellere aanleg en hinder beperken
Bij de aanleg van glasvezel in Rivierenland moeten veel watergangen doorkruist worden. Dit veroorzaakt hinder voor bewoners omdat (toegangs)wegen tijdelijk worden afgesloten. Ook zorgt het voor vertraging in de aanleg. Om de overlast voor bewoners tot een minimum te beperken  en de aanleg te versnellen, is Selecta speciaal voor dit glasvezelproject op zoek gegaan naar een nieuwe aanlegtechniek.

Na een zorgvuldig innovatietraject is een snijtechniek ontwikkeld die makkelijk toepasbaar is. “Het open snijden van grond om glasvezel aan te leggen is niet nieuw. Het is echter nooit eerder toegepast door Selecta om watergangen te doorkruisen,” zegt Huseyin Sevil directeur bij Selecta
Infratechniek. “Met de snijmachine kunnen we bij de aanleg van glasvezel wegblijven bij bruggen, duikers en opritten. Hiermee wordt de overlast voor omwonenden beperkt. Ook kunnen we tot tien keer sneller watergangen doorkruisen.”

Werkwijze
Met de snijmachine wordt een glasvezelkabel verbonden aan een snijblad en van de ene kant van de watergang naar de andere kant getrokken op een diepte van meer dan 1,5 meter. Het snijblad is afgemonteerd op een graafmachine die gemakkelijk verplaatst kan worden als deelnemer in het
normale verkeer. Direct na aanleg wordt het tracé waar de glasvezelkabel is geplaatst aangemeld bij het KLIC-systeem zodat het registreert is voor de toekomst.

Productief
Bij de beoordeling van de verschillende aanlegmethodes is niet alleen gekeken naar techniek, maar ook naar toepassing. De snijmachine die nu ontwikkeld is kan bijvoorbeeld in Maasdriel bij 50 procent van
alle watergangen ingezet worden. Met de reguliere aanlegmethode kunnen per dag drie à vier watergangen doorkruist worden. Met de nieuwe snijtechniek kan dat binnen tien minuten per watergang. Dat betekent dat we wel 30 à 40 watergangen kunnen doorkruisen. Straks zit de meeste
tijd in het verplaatsen van de snijmachine naar de volgende locatie.

Betrokken partners blij met deze innovatie
“Richard Dusink directeur bij Digitale Stad: Wij zijn superblij met de snijmachine die Selecta voor ons glasvezelproject ontwikkeld heeft in samenwerking met het Waterschap. De snijmachine gaan we ook in volgende glasvezelprojecten inzetten. Vooral omdat met deze techniek de overlast voor omwonenden beperkt blijft en wij iedereen sneller van een glasvezelaansluitingen kunnen voorzien.”

Ook UBRivierenland is erg blij met de innovatie. Stan Herms directeur van UBR: “Wij zijn er ook op gericht om glasvezel zo snel als mogelijk te ontsluiten voor alle bewoners in de regio. Met name de bewoners die nu enkel een slechtwerkende koper verbinding hebben, willen graag gebruik maken van glasvezel. Deze bewoners wonen vooral in het buitengebied en om hen aan te sluiten moeten bovengemiddeld veel watergangen doorkruist worden.”

Jonas Moberg, communicatieadviseur bij Waterschap Rivierenland: “Wij verwelkomen innovaties die helpen bij verantwoord werken in beschermingszones van dijken en watergangen. Het gaat dan over
het in stand houden van de stabiliteit van oevers en waterkering. Dit is belangrijk voor het zorgen voor het juiste waterpeil in sloten en veilige dijken. Wij zijn blij dat marktpartijen hier oog voor hebben en hierop inspringen.”

Burg v. Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel
Postbus 137, 4000 AC Tiel

KvK: 76907694
BTW: NL 860835546B01
IBAN: NL79 BNGH 0285180290

info@ubrivierenland.nl
085-4000814
logo UBR 1e regionale glasvezelnetwerk van Nederland