Gegevensbescherming

De Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (afgekort als UBRivierenland of UBR) is door samenwerkende gemeenten opgericht om Breedbandnetwerk Rivierenland aan te leggen en te exploiteren.

Breedbandnetwerk Rivierenland is een glasvezelnetwerk dat de adressen in de dunbevolkte gebieden (buitengebieden) in zeven gemeenten van Regio Rivierenland ontsluit. De UBR stelt Breedbandnetwerk Rivierenland beschikbaar aan marktpartijen (telecomoperators) om daar internettoegang en andere digitale diensten over te leveren.

Als u woont of een bedrijfspand heeft in de dunbevolkte gebieden van de gemeente Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal of Zaltbommel, kan uw adres waarschijnlijk zijn of worden aangesloten op Breedbandnetwerk Rivierenland. Als u dat nog niet heeft gedaan, kunt u zich aanmelden voor een aansluiting bij Digitale Stad. Ook als u in een dichtbevolkt gebied woont kunt u zich daar inschrijven om aangesloten te worden op een glasvezelnetwerk. In dat geval wordt u niet aangesloten op het glasvezelnetwerk van de UBR maar op dat van een (commerciële) marktpartij.

Als overheidsorganisatie heeft de UBR een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld om toe te zien op de naleving van wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De FG van de UBR informeert, adviseert en ondersteunt de UBR en haar medewerkers om te helpen voorzien in een optimale bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de UBR bij het beschikbaar stellen van deze website en het aan marktpartijen beschikbaar stellen van Breedbandnetwerk Rivierenland kunt u de Privacyverklaring raadplegen.

In overeenstemming met de AVG treedt de FG van de UBR ook op als contactpunt voor  de Autoriteit Persoonsgegevens. De FG van de UBR is bereikbaar via fg@UBRivierenland.nl.

Burg v. Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel
Postbus 137, 4000 AC Tiel

KvK: 76907694
BTW: NL 860835546B01
IBAN: NL79 BNGH 0285180290

info@ubrivierenland.nl
085-4000814
logo UBR 1e regionale glasvezelnetwerk van Nederland