skip to Main Content

Gegevensbescherming

In opdracht van de gemeenten die samenwerken binnen Regio Rivierenland wordt de aanleg van glasvezel uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Elke organisatie, dus ook de UBR, heeft als gevolg van de Verordening meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens.

Eén van de verplichtingen die uit deze verordening voortvloeit is het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG).
Voor de UBR betreft dit de heer A. (Arie) van Cuylenborg, te bereiken via fg@regiorivierenland.nl.

U kunt contact opnemen met de heer Van Cuylenborg voor het vermoeden of het constateren van een datalek met betrekking tot dit onderwerp en vragen over de toepassing van de AVG bij de UBR.