Toegankelijkheid

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van online informatie.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

Het toegankelijkheidsonderzoek naar de website van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (afgekort als UBRivierenland of UBR) is afgerond op 26 april 2023. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen. Het onderzoek is gericht op de content en de techniek van de website. Hieronder kunt u de volledige onderzoeksrapporten downloaden.

Register Toegankelijkheidsverklaring

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland is opgenomen in het Register van toegankelijkheidsverklaringen.