Wet open overheid

Informatieverzoek

Is de informatie waar u naar op zoek bent, misschien al openbaar? Kijk altijd eerst even op de website UBRivierenland wat daarop al te vinden is. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Dan kunt u een informatieverzoek indienen via info@ubrivierenland.nl of via 085-4000814. Ons contactpersoon zal uw verzoek in behandeling nemen en reageren.

Woo-verzoek

Met een Woo-verzoek vraagt u formeel om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken.

Op grond van de Woo mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle bestuurlijke onderwerpen van UBRivierenland. Het (geanonimiseerde) Woo-verzoek, het Woo-besluit en de documenten zullen uiteindelijk worden gepubliceerd op onze website.

Vermeld in het Woo-verzoek altijd:

  • dat het gaat om een Woo-verzoek
  • over welk bestuurlijk onderwerp het gaat
  • om welke of wat voor soort documenten het gaat
  • over welke periode het gaat
  • uw contactgegevens.

Een verzoek om informatie op grond van de Woo richt u aan:

  • E-mail: info@UBRivierenland.nl
  • Schriftelijk (via post): UBRivierenland, Postbus 137, 4000 AC, Tiel
  • Woo-verzoeken die op een andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Reactietermijn

Na ontvangst van het Woo-verzoek, ontvangt u een bevestiging. Als er nog vragen zijn over uw Woo-verzoek, neemt de behandelaar contact met u op.

De UBRivierenland heeft vier weken de tijd om een besluit op uw Woo-verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met nog twee weken worden verlengd. Hier krijgt u een bericht van.

Als u het niet eens bent met het Woo-besluit, kunt u bezwaar indienen. Vervolgens kunt u ook beroep en hoger beroep indienen. In het Woo-besluit staat hoe u bezwaar of beroep kan aantekenen.

Contact

Voor vragen over de Woo kunt u contact opnemen met onze informatie contactpersoon, Ada van Wijk via info@UBRivierenland.nl of telefonisch via 085-4000814

Ada van Wijk

Burg v. Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel
Postbus 137, 4000 AC Tiel

KvK: 76907694
BTW: NL 860835546B01
IBAN: NL79 BNGH 0285180290

info@ubrivierenland.nl
085-4000814
logo UBR 1e regionale glasvezelnetwerk van Nederland