UBR loopt voorop bij kabinetsplan glasvezel in buitengebieden

Het kabinet wil dat iedereen in Nederland, inclusief de buitengebieden voor 2030, is aangesloten op snel internet. Het doel is om Nederland als digitaal knooppunt te versterken en om de digitale kloof te dichten.

Snel internet voor digitaal knooppunt

Dit staat beschreven in de kabinetsstrategie Digitale Economie dat onlangs is verschenen. Snel internet is immers van groot belang voor economie, onderwijs, contact met de overheid, zorg etc. Dit geldt zeker voor de buitengebieden. De gemeenten in de regio Rivierenland zagen het belang van snel internet voor hun inwoners in de buitengebieden al bijna tien jaar geleden in. Verenigd in het samenwerkingsverband Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) wordt daar momenteel een glasvezelnetwerk aangelegd. De UBR loopt daarmee ver voor op de plannen van het kabinet.

Het eerste idee

In 2014 stond het aanleggen van een glasvezelnetwerk voor het eerst op de agenda van de wethouders in de regio. Er werd toen al gerealiseerd dat gebruik van snel internet geen ‘nice to have’ is maar een ‘must have’ is. Er volgde vervolgens een intensief traject naar geschikte marktpartijen die uiteindelijk niet werden gevonden. De gemeenten van Rivierenland stelden zich ondernemend op en kozen voor een eigen overheidsnetwerk, die de marktpartijen vervolgens via hun diensten aan de burgers kunnen aanbieden. Een weg langs de Europese Commissie voor notificatie van de staatsteun volgde. In 2018 stemde de Commissie in met de plannen. De UBR werd opgericht en startte een procedure op om een partij te vinden die het netwerk daadwerkelijk wilde gaan aanleggen. Deze werd gevonden en in 2020 werd het eerste adres aangesloten op het netwerk. De planning is om het gehele netwerk volgend jaar, in 2023 te hebben aangelegd.

De kabinetsplannen

Het kabinet wil dat Nederland als digitaal knooppunt, haar koppositie in Europa en de wereld behoudt en versterkt. De komende periode wil het kabinet daarom met partners werken aan een integrale visie op digitale infrastructuur. Ook wil zij de digitale kloof van 19.000 adressen in de buitengebieden dichten. Volgens de minister vraagt dit, indien niet opgepakt door gemeenten, om actieve overheidsinterventie met staatssteun. De UBR is hiervan een uitmuntend voorbeeld.

Meer informatie

De UBR heeft afgelopen jaar een publicatie uitgegeven waarin het traject en bijbehorende obstakels voor de aanleg van het glasvelproject is geschetst. Wilt u deze publicatie ontvangen of meer informatie over de UBR neem dan contact op met de UBR via info@ubrivierenland.nl of kijk op www.ubrivierenland.nl

Burg v. Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel
Postbus 137, 4000 AC Tiel

KvK: 76907694
BTW: NL 860835546B01
IBAN: NL79 BNGH 0285180290

info@ubrivierenland.nl
085-4000814
logo UBR 1e regionale glasvezelnetwerk van Nederland