Tiel  – 10 februari 2022 – UBRivierenland, een samenwerkingsorganisatie van zeven gemeenten in de regio, is in januari 2020 gestart met de aanleg van glasvezel voor de inwoners in de buitengebieden van de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. In Zaltbommel hebben ruim duizend bewoners in het buitengebied aangegeven dat zij graag een glasvezelaansluiting willen.  Al in 2020 werd gestart met de eerste graafwerkzaamheden. Door allerlei oorzaken, zoals de dijksluiting van oktober tot april en het Coronavirus, heeft de uitvoering van het project enige vertraging opgelopen. Maar nu is de eerste huisaansluiting een feit. Wethouder Kees Zondag viert dit heuglijke moment met een feestelijke traktatie aan een van de bewoners.

Clarica de Weert, werkzaam bij Schilderscentrum Gameren VOF in Zaltbommel is blij met de glasvezelaansluiting: “Sinds wij gebruik maken van glasvezel hebben we geen last meer van storingen en zijn dus goed bereikbaar.”

Wethouder Kees Zondag overhandigt een feestelijke traktatie aan de eerste actieve gebruiker, mevrouw Clarica de Weert in Zaltbommel. Foto: Fotobureau Raphaël Drent.
Wethouder Kees Zondag overhandigt een feestelijke traktatie aan de eerste actieve gebruiker, mevrouw Clarica de Weert in Zaltbommel. Foto: Fotobureau Raphaël Drent. 

Glasvezel heeft veel voordelen
Wethouder Kees Zondag, tevens voorzitter van de UBRivierenland, is groot voorstander van glasvezel. In totaliteit heeft meer dan 80% van de 8.880 adressen in het buitengebied van de zeven gemeenten zich aangemeld voor glasvezel. In Zaltbommel ligt dit percentage zelfs nog hoger. Op maandag 7 maart 2020 zijn de graafwerkzaamheden in de gemeente hervat. Alle betrokken bewoners hebben vorige week een brief ontvangen waarin staat aangegeven wat er nog moet gebeuren en wanneer de aansluiting gerealiseerd kan worden.

Uniek project
De zeven gemeenten vinden dat iedere inwoner recht heeft op snel internet. Daarom zijn de gemeenten in 2014 het initiatief gestart voor realisatie van een glasvezelnetwerk voor 8.880 adressen in de buitengebieden van Rivierenland. Nu, bijna acht jaar later, zijn in al meer van 3600 adressen aangesloten op het netwerk. Doel is om in 2022 90% van het netwerk gerealiseerd te hebben. Als eerste regio in Nederland en Europa realiseren de zeven gemeenten het glasvezelnetwerk zelf, via het zogeheten overheidsmodel. Hiervoor hebben zij toestemming gekregen van de Europese Commissie. Om dit te kunnen doen, hebben ze samen de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBRivierenland) opgericht. UBRivierenland is en blijft eigenaar van het netwerk.

Waar is het netwerk nu aangelegd?
In een groot deel van het buitengebied van de 7 deelnemende is het hoofdnetwerk inmiddels gerealiseerd. De huisaansluitingen worden al ingepland en vervolgens kunnen inwoners een aanbieder kiezen. Reguliere adressen worden voor mei 2022 aangesloten en dijkadressen voor oktober 2022. Dijkverzwaringsadressen worden in voorkomende gevallen na 2022 aangesloten.

Nog even geduld
Bij de woningen gelegen aan een dijk – of de beschermingszone daarvan – kan het glasvezelnetwerk nog niet meteen worden aangelegd. Dit komt omdat er in de winterperiode niet in de dijken mag worden gewerkt. Dat heeft te maken met regelgeving rondom het beschermen van de dijken. Ook door het geplande dijkversterkingsproject moeten de bewoners wat langer wachten. Zie ook de website: www.ubrivierenland.nl

Burg v. Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel
Postbus 137, 4000 AC Tiel

KvK: 76907694
BTW: NL 860835546B01
IBAN: NL79 BNGH 0285180290

info@ubrivierenland.nl
085-4000814
logo UBR 1e regionale glasvezelnetwerk van Nederland