Nieuws 2018


Op deze pagina houden wij u op de hoogte over al het nieuws over glasvezel in Rivierenland.Persbericht, 20 december 2018

Zeven gemeenten Rivierenland gaan voor aanleg breedbandnetwerk
 • Zeven gemeenten in Rivierenland – Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel en de nieuwe gemeente West Betuwe – gaan samen een breedbandnetwerk aanleggen in het buitengebied van Rivierenland. De gemeenteraad van Buren heeft op dinsdag 18 december besloten niet aan het project deel te nemen. Hiermee wordt Rivierenland de eerste regio in Nederland waar de overheid zelf een breedbandnetwerk aanlegt om alle inwoners in het buitengebied toegang te geven tot snel internet.

  Regionaal portefeuillehouder breedband Kees Zondag: “Voor de inwoners van Buren is dit een belangrijk besluit, maar wij gaan ook met 7 gemeenten gewoon verder”. Zondag is verheugd over de afronding van de besluitvormingsprocedure: “Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze regio zo spoedig mogelijk toegang tot snel internet heeft. Ik ben blij dat we nu aan de slag kunnen. We gaan ervoor zorgen dat alle inwoners van het buitengebied aangesloten worden, zonder extra kosten voor de inwoners zelf. Daar mogen we best trots op zijn.”

 • Wat zijn de volgende stappen? Zondag: “De aanbestedingsprocedure is inmiddels al van start gegaan. We hopen in de zomer te kunnen beginnen met de aanleg van het netwerk.” Daarna is het aan internetproviders om hun diensten te leveren. “Wij leggen alleen de kabels aan, de diensten worden geleverd door commerciële partijen. Ons netwerk is 100% open, dus alle partijen zijn welkom om over dit netwerk te leveren. We hebben inmiddels al van zowel grote als kleine marktpartijen gehoord dat zij interesse hebben”.

  Lees alle publicaties in de media >>


Persbericht, 11 april 2018

Primeur: Gemeenten Regio Rivierenland ontvangen als eerste Nederlandse regio goedkeuring Europese Commissie voor aanleg open (glasvezel)netwerk in buitengebied

 • Aanleg netwerk volgens overheidsmodel
  De samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland startten enige tijd geleden een project om snel internet in het gehele buitengebied van de regio te waarborgen. Op circa 12.000 adressen konden marktpartijen desgevraagd geen snel internet garanderen. Daarom onderzocht Regio Rivierenland namens de gemeenten of zij zelf een (glasvezel) breedbandnetwerk aan zouden kunnen leggen. Een belangrijke voorwaarde om als overheid een breedbandnetwerk te mogen aanleggen, is goedkeuring van de Europese Commissie (EC). Om deze te verkrijgen, werd een notificatietraject gestart en een formele melding ingediend. Het resultaat van al deze inspanningen is nu definitief bekend: Regio Rivierenland is de allereerste Nederlandse regio die toestemming heeft gekregen van de EC om een (glasvezel) breedbandnetwerk aan te leggen.

  Nederlandse primeur

  Regio Rivierenland is zeer trots op deze primeur. De samenwerkende gemeenten willen zekerstellen dat niemand in de regio achterblijft en iedereen kan beschikken over internettoegang die snel genoeg is om alle soorten moderne digitale diensten goed te kunnen gebruiken. Uitgebreid onderzoek van Regio Rivierenland wees echter uit dat op ongeveer 12.000 adressen in het buitengebied alleen een oude telefoonkabel beschikbaar is, waarmee snel internet niet is gewaarborgd. Marktpartijen boden desgevraagd ook geen concreet plan of voorstel om te (helpen) voorzien in een nieuwe infrastructuur waarmee dat wel geborgd is, zoals glasvezel. Daarom pakten de gemeenten de handschoen op. Het overheidsmodel heeft voor inwoners de voordelen dat zij voor de aanleg van hun aansluiting niet hoeven te betalen, zij tegen vergelijkbare prijzen als in de kernen diensten kunnen afnemen en zij ook geen maandelijkse buitengebiedstoeslag hoeven te betalen. Burgers zijn ook niet verplicht om diensten af te nemen. Bovendien is het netwerk open, zodat alle aanbieders welkom zijn en inwoners zodoende zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben.
 • Besluitvorming gemeenteraden
  In dit zorgvuldige proces is het laatste woord aan de gemeenteraden binnen de regio, die steeds zijn meegenomen in het proces. Zij zullen een definitief besluit nemen over de oprichting van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) voor de aanleg en het beheer van het netwerk. De uitslag van hun besluitvorming wordt na de zomer verwacht.

  Mening bewoners/eigenaren

  Vanzelfsprekend werden de bewoners/eigenaren van de 12.000 adressen zelf ook bevraagd naar hun mening. De interessepeiling ‘Glasvezel in Rivierenland’ in het derde kwartaal van 2017 leverde als uitkomst op dat 97,3% van de respondenten volmondig ‘ja’ antwoordden op de vraag of zij één of meerdere diensten via een glasvezelnetwerk zouden willen afnemen. Een duidelijk signaal dat er een dringende noodzaak is om een dergelijk netwerk te ontwikkelen. De bewoners/eigenaren van de desbetreffende adressen ontvangen een brief van hun gemeente waarin zij worden geïnformeerd over de goedkeuring van de EC en de volgende stap in het proces; de besluitvorming door de gemeenteraden.

  Over het (glasvezel)netwerk
  Het woord ‘glasvezel’ staat hier tussen haakjes geschreven, omdat bij aanbesteding definitief zal blijken welk type kabel het nieuwe netwerk zal krijgen. Glasvezel staat momenteel algemeen bekend als beste kabeltype voor digitale dataoverdracht, maar in theorie zou ook een andere technologie kunnen worden gekozen als deze gelijkwaardig zou zijn aan glasvezel en de beste prijs-kwaliteitsverhouding zou opleveren voor het netwerk.

  Doelstelling: aanleg voor 2020
  Besluiten de gemeenteraden positief, dan wil Regio Rivierenland vóór 2020 alle 12.000 adressen in het buitengebied hebben aangesloten op een (glasvezel)breedbandnetwerk.

  Lees alle publicaties in de media >>
Persbericht, 23 januari 2018

Besluitvorming project Glasvezel in buitengebieden Rivierenland in eindfase


 • De gemeenten die samenwerken via samenwerkingsverband Regio Rivierenland zijn enige tijd geleden een project gestart om glasvezel in het gehele buitengebied van de regio te realiseren. Afgelopen oktober lieten de uitkomsten van een interessepeiling onder de inwoners zien dat het overgrote deel van deze doelgroep achter dit project staat. Goedkeuring uit Brussel is de volgende stap en uiteindelijk zijn de raden van de deelnemende gemeenten aan zet, onder meer met het oprichten van een nieuwe uitvoeringsorganisatie. De start van de aanleg is gepland in 2018.

  Onderzoek: buitengebied blijft achter
  Uit uitgebreid onderzoek van Regio Rivierenland bleek dat bijna 12.000 adressen in de regio zijn aangewezen op enkel de ouderwetse telefoonkabel. Die biedt op deze adressen nu, en zeker voor de toekomst, onvoldoende gegarandeerde kwaliteit. Uit onderzoek bleek ook dat de marktpartijen geen oplossing zullen bieden voor deze adressen de komende jaren. Regio Rivierenland wil dat niemand in de gemeenten achterblijft en dat iedereen zonder beperkingen toegang moet kunnen hebben tot alle digitale diensten. Daarom willen de tien gemeenten gezamenlijk dit glasvezelnetwerk gaan aanleggen.

  Uitkomsten interessepeiling onder inwoners
  Belangrijk aspect bij dit project is uiteraard of de inwoners wel interesse hebben in een dergelijk netwerk en de diensten die daarop kunnen worden geleverd. De gehouden interessepeiling wijst uit dat een overweldigende meerderheid interesse heeft in het afnemen van snel internet en andere digitale diensten, als er een glasvezelnetwerk wordt aangelegd.

  Aantal reacties
  In totaal hebben we 11.911 doeladressen benaderd. Daarvan heeft 67,3% gereageerd. Van 1% is de post als niet-bezorgbaar retour ontvangen. 31,7% reageerde niet.

  Ja/nee verhouding
  Gemiddeld over alle tien gemeenten van Regio Rivierenland antwoordde 97,3% van de reageerders met een volmondig ‘ja’ op de vraag of zij een of meerdere diensten via een glasvezelnetwerk zouden willen afnemen. In alle tien gemeenten op zichzelf was de ja/nee verhouding overigens zeer vergelijkbaar met het gemiddelde over de hele regio; er waren geen gemeenten waar de uitkomst heel anders was dan bij andere gemeenten.

 • Waar men glasvezel voor wil gebruiken
  De meeste mensen (gemiddeld 91%) gaven aan gebruik te willen maken van glasvezel voor internet, telefonie en televisie (‘triple play’). Gemiddeld 58% wil glasvezel ook voor zakelijke diensten benutten. Voor maatschappelijk diensten, zoals bijvoorbeeld zorg en/of onderwijs op afstand gaf 19% aan daar interesse in te hebben.

  Conclusie interessepeiling
  Naast de hoge en zeer positieve respons op de interessepeiling, ontving regionaal projectleider Stan Herms veel positieve reacties op het voornemen van Regio Rivierenland om een glasvezelnetwerk aan te leggen (“Fijn dat wij worden gehoord!”). De peiling onder de inwoners geeft aan dat dit aspect zeker geen beletsel vormt voor doorgang van de aanleg van het netwerk via het ‘overheidsmodel’. De inwoners die zijn aangeschreven voor de interessepeiling hebben de uitslag hiervan per brief ontvangen.

  De laatste stappen
  Om als overheid een glasvezelnetwerk aan te mogen leggen, hebben we goedkeuring van de Europese Commissie (EC) nodig. Deze hebben wij helaas nog niet mogen ontvangen. De EC heeft namelijk toch nog een aantal aanvullende vragen gesteld, alvorens zij zichzelf ertoe in staat acht een goede, weloverwogen beslissing te nemen. Op basis van de aard en inhoud van de vragen, verwachten wij nog altijd dat binnen afzienbare termijn goedkeuring zal worden ontvangen van de EC.

  Na goedkeuring van de EC zijn de gemeenteraden aan zet voor het nemen van een definitief besluit over de aanleg en beheer van het glasvezelnetwerk. Dit gebeurt ondermeer door het oprichten van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling).

  Unieke Prestatie!

  Springen alle lichten op groen, dan wordt Regio Rivierenland de eerste Nederlandse regio die op deze wijze een glasvezelnetwerk realiseert. Een unicum om trots op te zijn! De ambitie is dan ook om in 2018 met de aanleg van het netwerk te starten.