Wat hieraan vooraf ging

Bij alles wat we doen, gaan we zorgvuldig te werk. Wij volgen de EU-richtlijnen en -wetgeving en werken in afstemming met de Europese Commissie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere betrokken instanties.

Wij deden uitgebreid onderzoek naar de financiële, juridische en praktische haalbaarheid van een glasvezelnetwerk, presenteerden wij hiervan rapporten aan de Tweede Kamer en zochten wij partners.

Regio Rivierenland heeft de primeur
Na toestemming van de Europese Commissie en het akkoord van de 7 deelnemende gemeenten zijn wij de eerste Nederlandse regio die het realiseren van een glasvezelnetwerk op deze manier aanpakt. En daar zijn wij heel trots op!

Het proces


UBRivierenland is de uitvoeringsorganisatie van 7 samenwerkende gemeenten in de regio Rivierenland die wil dat de bewoners van alle doeladressen in de buitengebieden eind 2021 de beschikking krijgen over een kwalitatief goed netwerk. Dit is het proces dat wij volgen:

Interessepeiling - zomer 2017

Wij willen graag weten hoeveel inwoners belangstelling hebben voor een aansluiting op een glasvezelnetwerk om digitale diensten mee af te kunnen nemen. Deze informatie is nodig, zodat wij goed onderbouwde besluiten kunnen nemen over de vervolgstappen.

Regionale raadsinformatiebijeenkomst

In september 2017 vond een regionale raadsinformatieavond plaats over dit onderwerp.

Toestemming Europese Commissie

Om als overheid in een marktgestuurde omgeving te kunnen opereren, hebben wij een notificatietraject bij de Europese Unie doorlopen. Toestemming van Brussel betekent dat wij de aanleg van het breedbandnetwerk via het overheidsmodel kunnen gaan realiseren.

Gemeenteraden aan zet

Na akkoord van de EU, waren de raden aan zet om een definitief besluit te nemen. 7 van de 8 raden – Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel – hebben hun akkoord gegeven op het betreffende raadsvoorstel, wat voldoende is om voortzetting van het project te garanderen.

Aanleg

De 7 gemeenten hebben op 6 januari 2020 de uitvoeringsorganisatie UBRivierenland voor dit project opgericht. De aanbestedingsprocedure is inmiddels ook afgerond. In het eerste kwartaal 2020 zal met de aanlegwerkzaamheden van het glasvezelnetwerk gestart worden.