Wat hieraan vooraf ging

Bij alles wat we doen, gaan we zorgvuldig te werk. Wij volgen de EU-richtlijnen en -wetgeving en werken in afstemming met de Europese Commissie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere betrokken instanties.

Wij deden uitgebreid onderzoek naar de financiële, juridische en praktische haalbaarheid van een breedbandnetwerk, presenteerden wij hiervan rapporten aan de Tweede Kamer en zochten wij partners. Wij lopen ook op met andere regio’s om samen méér voor elkaar te krijgen.

Klik hier voor de bestuurlijke achtergrond van dit project.

Regio Rivierenland heeft de primeur
Na toestemming van de Europese Commissie en het akkoord van de 7 deelnemende gemeenten zijn wij de eerste Nederlandse regio die het realiseren van een breedbandnetwerk op deze manier aanpakt. En daar zijn wij heel trots op!

Het proces


7 samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland willen dat de bewoners van elk adres eind 2021 de beschikking krijgen over een kwalitatief goed netwerk. Dit is het proces dat wij volgen:

Interessepeiling - zomer 2017

Wij willen graag weten hoeveel inwoners belangstelling hebben voor een aansluiting op een breedbandnetwerk om digitale diensten mee af te kunnen nemen. Deze informatie is nodig, zodat wij goed onderbouwde besluiten kunnen nemen over de vervolgstappen.

Klik hier voor meer informatie over en de resultaten van de interessepeiling.

Regionale raadsinformatiebijeenkomst

In september 2017 vond een regionale raadsinformatieavond plaats over dit onderwerp.

Toestemming Europese Commissie

Om als overheid in een marktgestuurde omgeving te kunnen opereren, hebben wij een notificatietraject bij de Europese Unie doorlopen. Toestemming van Brussel betekent dat wij de aanleg van het breedbandnetwerk via het overheidsmodel kunnen gaan realiseren.

Gemeenteraden aan zet

Na akkoord van de EU, waren de raden aan zet om een definitief besluit te nemen. 7 van de 8 raden – Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel – hebben hun akkoord gegeven op het betreffende raadsvoorstel, wat voldoende is om voortzetting van het project te garanderen.

Aanleg

De 7 gemeenten richten begin januari 2020 een uitvoeringsorganisatie voor dit project op. De aanbestedingsprocedure voor de aanleg van een breedbandnetwerk wordt binnenkort afgerond. In het eerste kwartaal 2020 zal met de aanlegwerkzaamheden van het breedbandnetwerk gestart worden.