Klik op het kaartje voor meer informatie over de aanleg van hetbreedbandnetwerk in de desbetreffende gemeenten. Een grotere afbeelding ziet u hier


Meer weten?

Breedband in buitengebieden


Op bijna de helft van alle adressen in de regio is al een breedbandaansluiting aanwezig, gerealiseerd door commerciële marktpartijen. Op de overige adressen ligt alleen een telefoon- en/of televisiekabel. Deze bieden te weinig ruimte om het groeiende digitale verkeer aan te kunnen. Net zoals een oude eenbaansweg uit de jaren ’50 het verkeer van nu niet meer aankan. Te weinig wegen leiden tot files, oude kabels tot onder meer traag internet, storingen, geen verbinding, beeld en geluid.

Ouderwetse kabels op 8.880 adressen
Uit uitgebreid onderzoek van Regio Rivierenland bleek dat 8.880 adressen in de zeven samenwerkende gemeenten zijn aangewezen op enkel de ouderwetse telefoonkabel. Die biedt op deze adressen nu, en zeker voor de toekomst, onvoldoende gegarandeerde kwaliteit. Uit het onderzoek bleek ook dat de marktpartijen geen concrete oplossing voor de vaste aansluitingen op deze adressen bieden de komende drie jaar.

Gezamenlijke aanleg breedbandnetwerk
Regio Rivierenland wil dat niemand in de gemeenten achterblijft en dat iedereen zonder beperkingen toegang moet kunnen hebben tot alle digitale diensten. Daarom willen zeven gemeenten gezamenlijk een breedbandnetwerk gaan aanleggen op adressen waar dit volgens hen ook daadwerkelijk mag conform de wet- en regelgeving.

Geen verplichtingen, geen aanlegkosten
De aanleg van het breedbandnetwerk kost de bewoners niets. Zij zijn ook niet verplicht om diensten af te nemen. Doen zij dit wel, dan kan dat tegen vergelijkbare prijzen als in de stad, zonder toeslag voor het buitengebied. Meer hierover leest u hier.